0 212 538 78 09 - 10 / 0 542 412 80 80

Sosyal Medyada Biz}

Doğru Klima Seçmek

A. Klima Seçimi ve Kullanımı

Klima kullanım alışkanlığı ülkemizde gelişmeye başlamıştır. Pazardaki ürün/fiyat çeşitliliği ve marka bolluğu karşısında tüketicilerimiz karar verme aşamasında oldukça zorlanmaktadır.

Bir konfor aracı olarak satın alınan klimaların Türkiye'nin iklim koşullarına ve klimatize edilmek istenen mekâna uygun cihazın seçilmemiş olması, yeterli servis desteğinin sağlanamayışı, doğru montaj uygulamalarının yapılmaması gibi nedenlerle maalesef tüketicimiz mağdur olmaktadır.

Ekonomik ömrü ülkemiz koşullarında takribi 10 yıl olan klima cihazları seçiminde ilk satın alma maliyetinin yanı sıra, işletme süresince oluşabilecek maliyeti ile enerji maliyeti de mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.

Tüketicimiz, ülkemiz koşullarında oldukça pahalı bir ürün olan klima cihazlarını satın almadan önce mutlaka küçük bir araştırma yapmalıdır. Tüketicimizin karar verme sürecine yararlı olacağını düşündüğümüz konuları aşağıdaki başlıklar altında açıkladık.

Her şeyden önce klimatize edilecek mahallerde hangi tip klima cihazının kullanılması gerektiğine karar verilmelidir. Bunun için firmanın yetkili bayisi tarafından keşif yoluyla aşağıdaki tespitler yapılmalıdır.

Kullanım amacı
Tüketicinin klimayı almasındaki asıl amacı ve kullanacağı yer önemlidir. Örneğin, ev, ofis, hastane, lokanta, bilgi işlem odası vb. Özellikle yazın soğutma ihtiyacı için tercih edilen klimalardan, artık ısıtma ihtiyacını karşılamak için de faydalanılmaktadır.

Fakat kış mevsimi ortalama sıcaklığı 0 °C'nin altında kalan bölgelerde ünitelerin sık sık defrosta girmesinden ve verim düşmesinden dolayı direk ısıtma konumunda kullanılması ekonomik değildir.

Kapasite tayini
Kapasite tayini, mahalli yapı ve ısı kazancıyla orantılı olup, en önemli konudur. Türkiye’de kapasite tayinlerinde genellikle mahallin metrekaresi üzerinden hesaplama yapılmakta ve hatta firmaların hazırladığı özel tablolar kullanılmaktadır.

Bu tablolar belli bir referans ve yaklaşım sağlamakla birlikte her zaman kesinlik sağlayamayabilir. Klima çevrimi kapalı çevrim olduğu için seçilecek ürünün verimliliğinde mahal içerisinde ki hava hacmi önemlidir.
Türkiye’de, genellikle binalarda kat yüksekliği 3m civarında olmakla beraber, çeşitli kat yükseklikleri ile karşılaşılmaktadır. Bu nedenle daha doğru ve gerçekçi bir kapasite tayini için ısı kazancını etkileyen mahal tipi, pencere sayısı, oda yönü vb. faktörler göz önünde bulundurulduğu mahale has ısı kazanç hesabı yapmak zorunludur.

Tüketici tarafından, gerektiğinde yetkili firmadan montaj uygunluğunun kontrol edilmesi istenmelidir.

B. Montajı tamamlanan ürün/ürünlerin teslimi esnasında ise;

 1. Montaj işlemi tamamlandıktan sonra yetkili servisten işletmeye alma hizmet protokolünün alınmasına,
 2. Montajı yapılan cihazın kullanımı hakkında gerekli teknik bilgilerin, yetkili servis tarafından verilmesine ve ürüne/ürünlere ait kullanım kılavuzunun tüketiciye teslim edilmesine,
 3. Satış gerçekleştiren bayiden garanti belgesinin mutlaka alınmasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde ürün/ürünlerin garanti durumları ispatlanamayacağından, tüketici montaj sonrası garanti şartları dâhilinde oluşabilecek arızalar nedeniyle zor durumlar yaşayabilir. Garanti belgesinin tekemmül ettirerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı satıcı bayiye aittir. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve asgari bir yıldır. Garanti belgeleri satın alınan mala ilişkin faturanın tarih, sayısı ile bandrol ve seri numarasını içermek zorundadır.
 4. Cihaz teslim edildikten sonra, tüketici tarafından düzenli aralıklarla ürün/ürünlerin bakımı yapılmalı veya yaptırılmalıdır. Düzenli bakım, cihazın ekonomik ömrünü uzatacak, enerji sarfiyatı ve verimliliğin korunmasını sağlayacaktır. Bakım, müşteri sorumluluğu altında olması ve satıcı firmanın vermiş olduğu garanti şartlarının dışında olduğundan tüketiciler, firma yetkili servisleriyle bedeli karşılığında periyodik bakım sözleşmesi yapılmaktan kaçınmamalıdır.
 5. Klima satın alırken olayın ticari boyutunda dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanundan bir adet edinilmesini tüketicilerimize tavsiye ederiz. Bu kanunda taksitli/kampanyalı satışlar etiket, garanti belgesi, ayıplı mallar, ücretsiz onarım, değiştirme, ticari reklam, ilanlar ile tanıtma ve kullanma kılavuzu ile servis hizmetleriyle ilgili olarak satıcılarla aranızda çıkabilecek sorunların çözümlerinde; tüketici sorunları hakem heyetlerine, tüketici sorunlarına bakmakla görevli mahkemelere, başvurabilirsiniz.
 6. Yanlış kapasite tayinlerinde cihazdan gerekli soğutma veya ısıtma verimi alınamayabilir ya da gereksiz ve aşırı hava akımı insanları rahatsız ve hasta edebilir. Örneğin, kapasitesi küçük seçilen ürünler istenen mahal sıcaklığını sağlamak için uzun süre devrede kalacağı veya çıkmayacağı için enerji sarfiyatı artacak aynı zamanda cihaz kullanım ömrü azalacaktır.
C. Uygun montaj yerinin seçimi

a. Ünite/ünitelerin monte edileceği yerin seçimi
b. Ünitenin hava sirkülasyonunu optimum sağlayacağı yere monte edilmesi
c. İç ünitenin montaj yerinin, güneş almayan bir noktada seçilmesi
d. Mahaldeki insanları rahatsız etmeyeceği ve direk üflemeyeceği bir yer seçimi
e. Mahal isteğine uygun yer seçilmesi
f. Mahal alt yapı özelliklerinin incelenmesi
g. Üniteler arası çekilecek tesisat hattının ve işçiliğinin tespiti
h. Elektrik tesisatının uygunluğu (kablo kesiti, topraklama, gerilim değişkenliği vb.)
i. Yoğuşma suyunun dışarı atılması için gerekli drenaj tesisatının uygunluğu,
seçilen cihazın montajının yapılabilmesi için alt yapı ile uygunluğu kontrol edilmeli ve mutlaka onayı alınmalıdır.

Tüm bu tespitlerden sonra seçilen cihaz tipi ve kapasitesine göre satış bayisi ile yapılan görüşmede şu konulara dikkat edilmeli ve markalar arası kıstaslar yapılmalıdır.

D. Firma ve Marka hakkında

 • Markanın tanınırlığı ve ithalatçı firmanın güvenirliği
 • Satış sonrası hizmetler ve bu hizmetlerin yaygınlığı
 • Yedek parça güvencesi
 • Fiyat ve ödeme koşulları
 • Garanti şekli ve şartları
 • Cihazın teslim şekli ve süresi
E. Cihaz hakkında

Klima cihazlarının hangi uluslararası norm ve kalitede üretildiğine, örneğin Avrupa (CE) standartlarına uygunluğuna vb. dikkat edilmelidir.

Cihazın hangi iklim koşuluna göre dizayn edildiği Heatpump cihazlarda önemlidir.

Çektiği güç ve enerji verimliliği (COP/SCOP ve EER/SEER değerleri kontrol edilmeli) önemlidir.

Gürültü seviyeleri, ünite veya ünitelerin konforlu bir ortam için kabul edilir gürültü düzeyleri içerisinde olmalıdır.

Cihaz boyları, estetiği ve dekorasyon uyumluluğu göz önünde bulundurlmalıdır.

Klima cihazlarının sahip olduğu fonksiyonlar, nem alma, hava yönlendirme vb. kumanda şekli ve programlanabilme özelliğinin tüketici ihtiyaçlarına uygunluğuna dikkat edilmeli.

Kullanım kolaylığı önemlidir.

Montaj kolaylığına dikkat edilmelidir.

Servis ve bakım kolaylığı göz önünde bulundurulmalıdır.

F. Bu tespitler sonucunda klima seçimi yapıldıktan sonra montaj aşamasına gelindiğinde aşağıdaki konulara dikkat edilmelidir.

. Cihazın montajı için gelen ekibin yetkili servis olup olmadığının kontrol edilmelidir. Tüketici cihaz montajını mutlaka bayi tarafından gönderilen yetkili servise yaptırmak zorundadır. Aksi takdirde satıcı firma tarafından cihaz garanti kapsamı içine alınmayacağı için, montaj sonrası oluşabilecek arızalardan dolayı zor durumlar yaşayabilir. Zira hemen hemen tüm klima üreticileri ve satıcı firmalar kendi yetkili servis ağıyla hizmet vermekte ve cihazın garanti kapsamında kalması bakımından servis ağının kullanılmasında ısrar etmektedir.

Böyle bir durumda cihazlar garanti sürecinde olsa dahi yetkili satıcı ve servis montajından kaynaklanabilecek arıza için gerekli olabilecek parçanın ücretini kullanıcıdan talep edebilir.

a. Kullanma kılavuzundaki yetkili servisler listeden servis adının kontrolü
b. Firma tarafından verilen yetkili servis kimlik kartının kontrolü, montajı yapacak yetkili servisin mutlaka firmanın servis eğitimlerine katılmış olması ve belge almış olması önemlidir.

ii. Montaj esnasında ise;
a. Çekilecek boru hattının yatay ve dikey mesafelerinin cihaz katalog değerlerine uygunluğu,
b. Ünite/ünitelerin servisin rahat hizmet verebileceği yerlere monte edilmesi,
c. Ünite/ünitelerin sabitlemelerinin ve terazisinin uygun yapılmasına,
d. Mümkün olan en kısa mesafede ve düz hattın çekildiğine,
e. Ara tesisat bağlantısında her iki boru hattı izolasyonunun tam olarak yapıldığına,
f. Ara tesisatın uygun şekilde sabitlenmesi ve korunmasına,
g. Tesisat geçişi için açılan deliklerin uygun şekilde kapatılmasına,
h. Pencere tipi cihazlarda montaj için açılan yer ile cihaz kasası arasında kalan boşluğun uygun şekilde kapatılmasına,
i. Besleme ve kumanda kablo bağlantılarının düzgün olduğana ve izolesinin yapıldığına,
j. Ara kumanda kablosunun, ses ve kamera tesisat hatlarının yakınından geçirilmemesine,
k. Ünite/ünitelerin beslenmesine ait sigortanın başka hiçbir cihaz beslenmesinde kullanılmamasına,
i. Drenaj testinin yapılmasına,
m. Drenaj hattının pis su giderine kesinlikle bağlanmamasına,
n. İlk çalıştırma ve performans testinin yapılmasına, dikkat edilmelidir.

Satın aldığınız klimanın filtrelerini 2 haftada bir ılık suyla temizleyin. Kuruduktan sonra yerine takınız. 6 ayda bir periyodik bakımını yaptırınız.